WSPIERANE FUNDACJE

CASHBACK WORLD POSIADA DWIE ŚWIATOWE FUNDACJE, działające również w Polsce!
Dlaczego ich nie wesprzeć robiąc codzienne zakupy skoro Ciebie to nic nie kosztuje? Pamiętaj, że z każdego Twojego zakupu 0,1% jest przekazywana na wspieranie ich działalności – a finansują to Partnerzy Handlowi Cashback World.

CHILD & Family FOUDATION – wspiera budowy szkół odnowiono zniszczone budynki szkolne, zakupiono materiały edukacyjne, autobusy szkolne, czy też organizowano wycieczki dla uczniów. Fundacja działa również w Polsce.

GREENFINITY FOUDATION – Na całym świecie Fundacja wdraża innowacyjne projekty ochrony klimatu, wspiera wykorzystywanie odnawialnych źródeł energi, czynnie angażuje się w trwałą, globalną ochronę środowiska oraz pomaga w utrzymaniu naturalnej przestrzeni życiowej. Budowane są m.in. Studnie, budowane filtry do oczyszczania wody pitnej, czy likwidacja nielegalnych wysypisk.