Sposoby i terminy płatności za produkt

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

A) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy tj. m Bank 29 1140 1977 0000 3919 8200 1007 .

Płatność należy dokonać w ciągu 7 dni.

Dane do przelewu:

Musicart Group  Sp. Z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Vetulaniego 1a/2,

31-227 Kraków

B)  Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

  1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.